کود و انواع آن در کشاورزی و باغبانی
تولید کننده کود مکسفر

کود و انواع آن در کشاورزی و باغبانی

هر ماده ای که جهت تامین عناصر غذایی در اختیار گیاه قرار میگیرد، کود گفته می شود.

 انواع کود ها:  شامل کودهای شیمیایی، دامی ، مایع ، بیولوژیک ، سبز.

کود های شیمیایی شامل کود های ازت بالا، فسفر بالا، پتاس بالا، تک عنصری و چند عنصری، ماکروالمنت ، میکروالمنت های کلاته، ان پ کا یا ان پی کی و کود مخلوط ریز مغذی ها یا میکرومیکس می باشد.

fertilizer
انواع کود های قابل استفاده در کشاورزی

کود سبز : کار برگردانیدن بافت سبز و نپوسیده گیاهی به خاک ، کود سبز دادن و گیاهی که به این منظور به کار می رود را به نام کود سبز خوانند.

کود بیولوژیک : کود زیستی شامل مواد نگهدارنده با جمعیت متراکم یک یا چند نوع میکروارگانیسم مفید خاکزی و یا به صورت فرآورده متابولیکی این موجودات می باشد که به منظور تامین عناصرغذایی مورد نیاز گیاه در یک  اکوسیستم زراعی به کار می روند.

کود مایع : دارای یک یا چند عنصر غذایی به صورت محلول در آب می باشد.

ژیک شیمی کاو تولید کننده کود و فرآورده های شیمیایی با نام تجاری ماکسفر maxfer

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه تغذیه گیاهی یا خرید کود برای گل و گیاه به صورت آنلاین از راههای زیر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

https://t.me/ZhickChemie

https://t.me/grandex

و یا از راه ثبت نظر در زیر همین صفحه پیغام بگذارید.

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

0

بالا

X