آشنایی با تغذیه گیاهی, توصیه های فنی کشاورزی

شاخص شوری کود و خاک

شاخص نمک

شاخص شوری کود و خاک

مفهوم شاخص شوری کود و خاک

شاخص شوری کود و خاک: تقریبا همه مواد کودی نمک هستند. هنگامیکه کود ها در خاک حل می شوند، غلظت نمک را در محلول خاک بالا می برند. افزایش در غلظت نمک باعث افزایش پتانسیل اسمزی محلول خاک می شود. افزایش پتانسیل اسمزی باعث سخت تر شدن جذب آبی می شود که بذر ها و یا گیاهان برای رشد عادی شان به آن نیاز دارند.

تمایلات جدید در قرار دادن کود ها بر روی بذر و یا در ردیفهای نزدیک به بذر این موضوع را با اهمیت می کند و یادآوری می کند که افزایش غلظت نمک در کودهای باند شده با بذر ها می تواند باعث آسیب به بذر و گیاهچه شود. قرار دادن کودها حدود 5 سانت دورتر از بذر ها معمولا باعث پیشگیری از آسیب دیدگی می شود. به کاربردن مقدار اضافی کود های استارتر بویژه در شرایط خشکی نیز باعث آسیب دیدگی بذر میشود.

تعریف شاخص شوری

شاخص نمک یا اندیس شوری  (SI) با مقایسه “افزایش پتانسیل اسمزی که هر ماده کودی با اضافه کردن به آب ایجاد می کند و افزایش پتانسیل اسمزی هنگامیکه برابر وزنی آن نیترات سدیم به آب اضافه می شود، محاسبه می گردد.

شاخص شوری کود های چند عنصری دارای N، P و K برابر مجموع شاخص شوری هر یک از این مواد کودی می باشد.

جدول شاخص نمک کود ها

جدول شاخص شوری مواد کودی

شاخص شوری نیترات سدیم 100 تعریف شده است. مواد کودی که دارای شاخص شوری بیشتر از 100 باشند، پتانسیل اسمزی بیشتری به نسبت هم وزن نیترات سدیم ایجاد می کنند. مواد کودی که دارای شاخص شوری کمتر از صد باشند، پتانسیل اسمزی کمتری به نسبت هم وزن نیترات سدیم ایجاد می کنند.

شاخص شوری مقدار ماده کودی را که ممکن است باعث اسیب به گیاه شود را پیش بینی نمی کند. شاخص شوری مواد کودی را نسبت به هم طبقه بندی می کند و نشان می دهد کدام ماده کودی ممکن است باعث آسیب به گیاه شود. امکان اینکه کودهای مخلوط با درجه کودی یکسان (به عنوان مثال کود 10-10-10) با مواد اولیه کودی مختلفی فرموله نمود که شاخص نمک متفاوتی داشته باشند وحود دارد.

مقاومت گیاهان نسبت به افزایش پتانسیل اسمزی بسیار متفاوت است. گندم نسبت به شوری بالا  نسبتا مقاوم است درحالیکه سویا بسیار حساس می باشد. ذرت مقاومت متوسطی دارد.

گرد آوری و ترجمه: بخش فنی شرکت ژیک شیمی کاو

منابع

Salt Index of Fertilizers, 1986, Pm-1274d, Iowa State University

Fertilizer Application and Technology, 1999, Meister Publishing

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید:

https://www.instagram.com/maxferfertilizers/

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *