راههای تماس با شرکت ژیک شیمی کاو

نشانی: سمنان، شهرک صنعتی شرق، خ استاندارد 3 واحد 639

تلفن: 33652365-023

023-33652364

دورنگار: 33652366-023

صفحه اینستاگرام:

https://www.instagram.com/maxferfertilizers/

کانال تلگرام: https://t.me/ZhickChemie