فروشگاه ما

ما را به راحتی پیدا کنید

سمنان، شهرک صنعتی شرق، خ استاندارد 3 واحد 639

راههای تماس با شرکت ژیک شیمی کاو

نشانی: سمنان، شهرک صنعتی شرق، خ استاندارد 3 واحد 639

تلفن: 33652365-023

023-33652364

دورنگار: 33652366-023

اطلاعات در مورد ما

با ما تماس بگیرید برای هر سوالی