کود آهن مایع

میکروپلکس آهن

میکروپلکس آهن معرفی کود مایع میکروپلکس آهن کود مایع میکروپلکس آهن ترکيبي نوین از عنصر آهن کلات شده با بنيان کربوسیلیک اسید بوده و داراي مقدار فراواني مولکولهاي آلي مي باشد. جذب کود مایع میکروپلکس آهن توسط بافت گياهي با توجه به داشتن ...

ادامه مطلب

کود مایع منگنز

کود مایع میکروپلکس منگنز

کود مایع میکروپلکس منگنز معرفی کود مایع میکروپلکس منگنز کود مایع میکروپلکس منگنز ترکيبي بي همانند از منگنز کلات شده با بنيان کربوسیلیک اسید بوده و داراي مقدار فراواني از منگنز و مولکولهاي آلي مي باشد. جذب کود مایع میکروپلکس منگنز ت...

ادامه مطلب

زینک فیز ماکسفر

کود روی کربوکسیلیک

کود روی کربوکسیلیک معرفى محصول ماکسفر / زینک فیز کود روی کربوکسیلیک ماکسفر - زينک فیز فرمولاسيوني پيشرفته و نوين از نوع امولسيون غليظ شده مي باشد که عنصر روي در آن با بنيان کربوکسیلیک اسید به دقت کلاته شده است. زينک فیز صد در صد قاب...

ادامه مطلب

کلسیم کلاته

کود کلسیم کربوکسیلیک، بور و اسید آمینه، کابوی ماکسفر

کود کلسیم کربوکسیلیک، بور و اسید آمینه، کابوی ماکسفر کود کلسیم کلاته شده با بنیان کربوکسیلیک CowBoy ترکیبی ویژه از کلسیم، کربن، بور و اسید آمینه، برای افزایش سفتی میوه ها، جلوگیری از ترکیدگی میوه ها و افزایش زمان انبار داری، افزایش بر...

ادامه مطلب

کود مایع آهن کلاته

کود آهن مایع کلاته EDTA ویژه محلول پاشی

معرفی محصول Fe6 ماکسفر
اف ای 6 يک کود مايع بسيار غليظ شده است که صد درصد قابل جذب مي باشد و با بنيان اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد کلات شده است. اين محصول دارای مقدار قابل توجهی اسید های آمینه و ازت بوده و بدون کلر و ديگر عناصر سنگين و زيان آور براي گياه مي باشد.

ادامه مطلب

میکرومیکس میکروالمنت

ماکسفر میکروسیس مخلوط ریزمغذی های کلاته

ماکسفر میکروسیس مخلوط ریزمغذی های کلاته ماکسفر - ميکروسیس Microsis گنجينه اي کامل از همه ميکروالمنت های مورد نیاز گیاه معرفی محصول (ماکسفر - ميکروسیس Microsis) ماکسفر - ميکروميکس فرمولاسيوني ويژه و انحصاري از ميکروالمنت هاي کلاته شده...

ادامه مطلب

کود مایع روی کربوکسیلیک

کود روی پودری

زينتک فرمولاسيوني پيشرفته و نوين از نوع مایع قابل حل در آب (SL)  مي باشد که عنصر روي در آن با بنيان کربوکسیلیک به دقت کلاته شده است. زينتک صد در صد قابل جذب بوده و براي کاربرد برگي،  خاکي، آبياري، کشت بدون خاک و بذر مال طراحي شده است. اين محصول کاملا محلول در آب بوده و صد در صد قابل جذب می باشد و در pH هاي اسيدي تا کمي قليايي پايدار مي باشد.

ادامه مطلب