سورفکتانت و تنظیم کننده پی اچ, محصولات

مویان سورفکتانت newgate

سورفکتانت و صابون محلول پاشی

مویان سورفکتانت newgate

معرفی محصول (مويان، صابون محلول پاشی، اجونت)

نیوگیت تنها مويان و سورفکتانت مورد استفاده در کشاورزی مي باشد که دارای پی اچ اسیدی می باشد. newgate با هیومکتانهای ویژه بالانس شده است. این محصول براي افزايش جذب برگي کود ها و سموم کشاورزی، پخش يکنواخت و افزايش ماندگاري نم روي شاخ و برگ گياه فرموله شده است. سورفکتانت نیوگیت افزايش کارايي کود ها و سموم را افزایش می دهد.

صابون محلولپاشی

مویان سورفکتانت صابون محلول پاشی نیوگیت NewGate

تعریف سورفکتانت

سورفکتانتها Surfactant و اجونت ها Adjuvant مواد افزودنی هستند که به محلول آفت کش، علف کش، قارچکش یا کود ها اضافه می شوند تا تاثیر و جذب آنها را افزایش دهند. اینکار معمولا با کاهش کشش سطحی آب انجام می شود. این ترکیبات به منظور خیس کردن، پخش کردن، افزایش چسبندگی، کاهش تبخیر، بافرها، امولسیفایرها بهکار می روند. سویرفکتان ها همچنین با هدف کاهش رانش، کاهش کف و جلوگیری از باد بردگی محلول مورد استفاده قرار می گیرند.

این ترکیبات همچنین در کم کردن ریزش قطرات نقش دارند و اغلب خیس کننده نامیده می شوند. برای عملکرد صحیح یک آفت کش، قطرات اسپری باید بتوانند شاخ و برگ گیاه را مرطوب ساخته و به طور یکنواخت روی سطح پخش شوند. سورفکتانت ها باعث افزایش توسعه مناطق تحت پوشش آفت کش ها می شود. اینکار  منجر به افزایش قرار گیری آفت در معرض مواد شیمیایی میشوند. این مواد زمانی دارای اهمیت هستند که از آفت کش ها در گیاهان دارای برگهای مومی شکل و یا کرک دار استفاده شود.

مکانیزیم اثرمویان سورفکتانت newgate:

ماکسفر / نیوگیت با کاهش کشش سطحی محلول سم و کود بر روی سطح برگ باعث پخش شده محلول روی برگ شده و جذب و اثر سموم را افزایش می دهد.

دز مصرف مویان سورفکتانت newagte:

250 سی سی برای 1000 لیتر آب و 100 سی سی برای 400 لیتر آب

بسته بندی: 100 سی سی و 250 سی سی

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *