کود های مایع, کودهای میکرو, محصولات, محصولات ماکسفر

کود مایع بورفیز

کود مایع بور فیز

کود مایع بورفیز

معرفی کود مایع بور

بورفیز فرمولاسيوني ويژه از عنصر بـُر پلي مريزه شده به فرم مايع مي باشد که 1- بدون عناصر زیان آور کلر، سديم و هر گونه نمک بوده و 2- داراي بنيان آميني مي باشد که اين بنيان باعث افزايش جذب و آسان شدن جابجايي بر درون گياه مي شود.کود مایع بورفیز دارای عنصر بور کمپلکس شده با اتانول آمین می باشد.  کود مایع بورفیز براي جلوگيري و درمان کمبود بـُر برای همه گیاهان بویژه چغندر قند فرموله شده است.

نقش و اهميت بور در گياه

بـُر از لحاظ مصرف در گياهان جزو عناصر کم مصرف به شمار مي رود و در گسترش سلول، تقسيم‌ سلولي‌، متابوليسم‌ اسيد نوکلئيک‌، متابوليسم‌ کربوهيدرات‌ و پروتئين‌، و … نقش‌ پايه اي دارد.

بور بيشتر در بساک، کلاله و تخمدان متمرکز مي‌شود و اين تراکم گاهي به دو برابر غلظت آن در ساقه مي‌رسد. عنصر بـُر در عمل لقاح،  ‌قابليت‌ زنده‌ بودن‌ دانه‌ گرده‌، جوانه‌زني، رشد لوله‌ گرده‌ و تشکيل‌ دانه‌ و ميوه‌ تأثير مي‌گذارد.

جابجایی عنصر بور

قدرت جابجائي بـُر در گياه نسبتاً کم است و در نتيجه غلظت آن در قسمت پائين گياه بيش از قسمت بالاي آن است. جابجايي بخش زيادي از  بـُر از راه آوندهاي چوبي انجام مي‌گيرد. پيدايش نشانه هاي کمبود بور در بافت‌هاي جوان نيز به علت وابستگي انتقال آن به جريان شيره خام است، اين موضوع اهميت محلول پاشي برگي را دو چندان مي کند.

کمبود بور

نشانه های کمبود عنصر بور در تاک

کود مایع بور

کود مایع بور کمپلکس شده با اتانول آمین

 

برگ پاشی بور درختان میوه

مصرف برگي بورفیز  ‌سبب‌ افزايش ‌غلظت‌ بـُر جوانه‌هاي‌ گل ‌و شکوفه‌ها در درختان ميوه  و گياهان زراعي مي شود. با افزايش‌غلظت‌ بـُر در بافت‌ گل‌ها، ريزش‌ شکوفه‌ها  کاهش‌ ‌مي‌يابد.

در درختان ميوه‌ مي‌توان در بهار پس‌ از رشد کامل‌ برگ‌ها، در صورت‌ مشاهده‌ کمبود اقدام به محلولپاشي نمود در صورت نياز مي‌توان‌ اين‌ کار را هر 14 تا 20 روز يک‌ بار تکرار نمود.

برگپاشي درختان پسته در پايان دوره خواب با بورفیز با دز 1 تا 2 ليتر در هزار باعث کاهش بي مغزي و ناخنداني و پيامد آن افزايش عملکرد مي شود. محلول پاشي بورفیز در انگور باعث افزايش عملكرد و كيفيت مي شود و از مرغ و جوجه اي شدن حبه ها مي کاهد.

کاربرد کود مایع بور

جدول راهنماي مصرف کود بور

محصول دز و زمان بندي کاربرد  بورفیز
چقندر قند خاکي: براي خاکهايي که کمتر از يک ميلي گرم در کيلوگرم بـُر دارند، 4-8 ليتر در هکتار پيش از کشت مصرف گردد.
برگي: 2تا 3 ليتر در هکتار.  نخستين محلول پاشي هنگاميکه گياه در مرحله 6 تا 8  برگي مي باشد و تکرار دو تا سه هفته بعد
دانه هاي روغني برگي: 2 تا 3 ليتر در هکتار. سه بار محلول پاشي 1-  پيش از خواب زمستانه 2-  دراز شدن ساقه 3- همزمان يا پيش از گلدهي
آبياري:  6-10  ليتر در هکتار.  اوايل رشد
توت فرنگي برگي: 1- 2 ليتر در هکتار. نخستين محلول پاشي در پايان دوره خواب گياه و تکرار هر 10 روز يکبار
آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.  بسته به کمبود بـُر در خاک
صيفي و جاليز برگي: 1- 2 ليتر در هکتار.  نخستين محلول پاشي قبل از اولين گلدهي تکرار محلول پاشي هر 7 تا 10 روز
آبياري:  6-8  ليتر در هکتار.
ذرت برگي: 1- 2 ليتر در هکتار.  محلول پاشي اوليه در زمان 5-6 برگي، تکرار  پيش از در آمدن ريشک ها
آبياري:  7- 9 ليتر در هکتار.  بسته به نوع خاک و ميزان کمبود بـُر در خاک
غلات دانه ريز برگي: 1-2 دوليتر در هکتار. دو تا سه بار محلول پاشي از مرحله پنچه تا مرحله خوشه دهي
آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.
پسته* برگي: 2-3 ليتر در هزار.  محلول پاشي اوليه در اوايل بهار (پايان دوره خواب) در مرحله تورم جوانه ها و تکرار در صورت نياز.
آبياري:  6-8  ليتر در هکتار.  بسته به کمبود بـُر در خاک
سيب* برگي: 1-3 ليتر در هزار.پس از در آمدن جوانه ها و  تکرار به فواصل  14 روز درصورت نياز (4 تا 8 بار محلول پاشي)
آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.
مرکبات* برگي: 1-2 ليتر در هزار. نخستين محلول پاشي پيش از گلدهي و تکرار در مرحله گسترش و بزرگ شدن ميوه
آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.
درختان هسته دار* برگي: 1-2 ليتر در هزار. يکبار پيش از مرحله شکوفه دهي و تکرار پس از برداشت محصول
آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.
مو* برگي: 1-3 ليتر در هزار. محلول پاشي پيش بهاره و در صورت نياز تکرار پس از تشکيل خوشه ها به فواصل 14 روز
آبياري: 6-8  ليتر در هکتار.

 

* در درختان ميوه پس از برداشت محصول نيز دست کم يکبار محلول پاشي پيشنهاد مي شود.

مواد تشکيل دهنده کود مایع بورفیز:

بور        14 درصد (وزن به حجم)

Boron (B)    14% w/v

اسيديته  7-8

چگالي 1400 گرم

سازگاری بورفیز

این محصول قابلیت اختلاط با سموم و کود های دیگر را دارا می باشد. پیشنهاد می شود پیش از کاربرد به صورت گسترده قابلیت اختلاط آنرا در سطح کوچکتری ازمایش نمایید. از اختلاط این محصول با ترکیبات مسی، کلره و  گوگرد دار و روغن های امولسیون شونده خودداری نمایید.

هشدار

این محصول دارای عنصر بور می باشد از کاربرد آن بر روی گیاهان حساس به بور خودداری نمایید.

به علت کم بودن مرز کمبود و بیش بود عنصر بور، پیش از کاربرد کودهای دارای بور با انجام آزمون برگ از کمبود بور در گیاه اطمینان حاصل شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید:

https://www.instagram.com/maxferfertilizers

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *