آشنایی با تغذیه گیاهی, توصیه های فنی کشاورزی

نقش عناصر غذایی در گیاهان به اختصار

نقش 16 عنصر غذایی

نقش عناصر غذایی در گیاهان به اختصار
16 عنصر برای رشد مطلوب گیاهان ضروری می باشند. هر یک از آنها به یک اندازه برای رشد گیاه مناسب می یاشد در حالیکه مقدار مورد نیاز آنها بسیار متفاوت می باشد. این گوناگونی در مقدار مورد نیاز گیاهان به عناصر آنها را به سه گروه تقسیم بندی می کند.

 • عناصر پر مصرف یا اولیه

عناصر پرمصرف یا ماکروالمنت یا عناصر اولیه شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این عناصر بیشترین مواد مورد نیاز در برنامه تغذیه محصولات کشاورزی می باشد.
نیتروژن (N):

 • ضروری برای ساخت آمینو اسید ها که سازنده پروتئن ها هستند.
 • ضروری برای فرایند تقسیم سلولی که برای رشد بسیار مهم است.
 • دخالت مستقیم در فتوسنتز
 • به عنوان بخشی از ویتامین ها
 • کمک به ساخت کربوهیدرات ها
 • تاثیر بر واکنش های انرژی زا در گیاهان

 
فسفر (P):

 • دخالت در فتوسنتز، تنفس، ذخیره سازی و جابجایی انرژی، تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلول
 • جلوانداختن تشکیل و رشد ریشه ها
 • بهبود کیفیت میوه ها، سبزی ها و دانه ها
 • نقش پایه ای در تشکیل دانه ها (بذر ها)
 • کمک به زنده ماند گیاه در شرایط سخت زمستانی
 • افزایش تاثیر استفاده از آب
 • تسریع در رسیدن میوه ها

 
پتاسیم (K):

 • سوخت و ساز کربوهیدرات ها و شکستن و جابجایی نشاسته
 • افزایش فتو سنتز
 • افزایش تاثیر استفاده از آب
 • ضروری برای ساخت پروتئین
 • مهم در تشکیل میوه
 • فعال سازی آنزیمها و کنترل واکنش آنها
 • بهبود کیفیت میو ها و دانه ها
 • بهبود مقاومت به سرما
 • افزایش مقاومت به بیماری ها

 

 • عناصر غذایی میان‌مصرف:

عناصر میان مصرف شامل گوگرد، منیزیم و کلسیم می باشد.برای بیشتر محصولات کشاورزی این عناصر کمتر از ماکروالمنتها مورد نیاز است.
منیزیم (Mg):

 • عنصر کلیدی در ساخت کلروفیل (سبزینه)
 • بهیود بهره بردای و جابجایی فسفر در گیاه
 • فعال کننده و بخشی از آنزیمها
 • افزایش بهره بردای از آهن توسط گیاه
 • تاثیر در زودرسی و با هم رسیدن میوه ها

 
کلسیم (Ca):

 • به کار رفتن در تشکیل و تقسیم سلولی به صورت مداوم
 • دخالت در سوخت و ساز نیتروژن
 • کاهش تنفس گیاه، کمک به جابجایی فتوسنتز از برگ ها به میوه ها
 • افزایش تشکیل میوه (fruit set)
 • ضروری برای بزرگ شدن مغز بادام زمینی
 • افزایش فعالیت میکروبی

 
گوگرد (S):

 • به عنوان بخشی از اسید های آمینه
 • کمک به گسترش آنزیمها و ویتامین ها
 • افزایش تشکیل گره ها در خانواده لگوم ها
 • کمک به تشکیل دانه
 • کمک به تشکیل کلروفیل

 

 • عناصر کم ‌مصرف:

عناصر ریزمغذی یا میکروالمنت ها یا کم مصرف شامل آهن، منگنز، بور، مس، مولیبدن، کلر و روی می باشد. این عناصر غذایی به مقدار خیلی کم برای گیاهان به کار برده می شود ولی این عناصر برای تولید محصولی سودآور به اندازه بقیه عناصر مهم می باشد. بویژه این عناصر به عنوان فعال کننده بسیاری از کارکرد های گیاه در پشت صحنه عمل می کنند.
آهن (Fe):

 • افزاینده تشکیل سبزینه
 • کارکرد به عنوان حامل اکسیژن
 • دخالت در تقسیم سلولی و رشد

 
روی (Zn):

 • کمک به ساخت هورمون ها و سیستم آنزیمی
 • ضروروی برای ساخت سبزینه
 • ضروری برای تشکیل کربوهیدرات
 • ضروروی برای تشکیل نشاسته
 • کمک به تشکیل دانه

 
منگنز (Mn):

 • عملکرد به عنوان بخشی از سیستمهای آنزیمی معین
 • کمک به ساخت سبزینه
 • افزایش در دسترس قرار گرفتن فسفر و کلسیم

 
مولیبدن (Mo):

 • مورد نیاز برای تشکیل آنزیم نیترات ردوکتاز (Nitrate reductaz) که نیترات را در گیاه به آمونیوم تبدیل می کند.
 • کمک به تشکیل گره در لگومها
 • مورد نیاز برای تبدیل فسفات نا ارگانیک به فرم ارگانیک در گیاهان

 
بور (B):

 • ضروری برای تندش جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله های گرده
 • ضروری برای تشکیل دانه و دیواره سلولی
 • زود رس کردن
 • ضروری برای جابجایی شکر
 • تاثیر در نیترژن و کربوهیدرات

 
مس (Cu):

 • کاتالیز کننده بسیاری از فرایند های گیاهی
 • نقش اصلی در فتوسنتز
 • نقش اصلی درمراحل بازتولیدی
 • نقش غیر مستقیم درساخت سبزینه
 • افزایش دهنده محتوای شکر
 • تاثیر در خوشرنگی
 • بهبود دهنده مزه و کیفیت میو ها

 
کلر(Cl):

 • تنظیم کننده زودرسی برخی غلات در برخی خاکها
 • دخالت در جذب فسفر

 
علاوه بر 13 عنصر یاد شده در بالا گیاهان به عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن نیز نیاز دارند که آنها را از هوا و آب دریافت می نمایند.
گردآری و ترجمه: بخش فنی شرکت ژیک شیمی کاو
 
در صورت نیاز به مشاوره در زمینه تغذیه گیاهی یا خرید کود به صورت آنلاین از راههای زیر با کارشناسان ما تماس بگیرید.
https://t.me/ZhickChemie
https://t.me/grandex
و یا از راه ثبت نظر در زیر همین صفحه پیغام بگذارید.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *