اجونت در کشاورزی

سورفکتانت و اجونت های مورد استفاده در کشاورزی

سورفکتانتها Surfactant و اجونت ها Adjuvant مواد افزودنی هستند که به محلول آفت کش، علف کش، قارچکش یا کود ها اضافه می شوند تا تاثیر و جذب آنها را افزایش دهند. اینکار معمولا با کاهش کشش سطحی آب انجام می شود.

ادامه مطلب

لیفت گیت سورفکتانت، مویان و صابون محلول پاشی برای افزایش کارایی سموم و کود ها

لیفت گیت سورفکتانت، مویان و صابون محلول پاشی برای افزایش کارایی سموم و کود ها   معرفی محصول (مويان، صابون محلول پاشی، اجونت) اين محصول يک مويان بالانس شده با پلی ساکاريد مي باشد و براي افزايش جذب برگي کود ها و سموم کشاورزی، پخش يک...

ادامه مطلب