آشنایی با تغذیه گیاهی, توصیه های فنی کشاورزی

نقش کلسیم در تغذیه سیب

کمبود کلسیم در میوه سیب

نقش کلسیم در تغذیه میوه سیب

عنصر کلسیم  به صورت کاتیون دو ظرفیتی (Ca2+   ) توسط جذب گیاه می شود. منشاء کلسیم خاکها ، به استثنای کلسیمی که به صورت آهک یا مواد کودی به خاک افزوده میشود در سنگها و کانیهای تشکیل دهنده خاک وجود دارد. عناصر غذایی به دو روش می توانند برگ یا میوه وارد شوند. ورود این عناصر می توانند یا از طریق آوند های چوبی و یا از طریق آوند های آبکشی صورت گیرد. بعضی از عناصر مثل پتاسیم در آوند چوبی و یا آوند آبکشی به راحتی می توانند حرکت کنند و به اندامهای مورد نظر برسند ولی بعضی از مواد غذایی مثل کلسیم به علت تثبیت در واکوئل و غشاء سیتوپلاسمی از طریق آوند آبکشی نمی توانند به میوه برسند و باید از طریق آوند چوبی به اندام مورد نظر حرکت کنند. در گیاهان دو لپّه ای که ظرفیت تبادل کاتیونی آنها درآپوپلاسم بالا است به منظور تامین کلسیم مورد نیاز نقاط رشد مثل میوه و جوانه انتهایی،  حجم زیادی از جریان شیره خام به این اندامها لازم است. بادام زمینی و سیب زمینی از این مساله مستثنی اند . چون میوه بادام زمینی و غده سیب زمینی خودشان در داخل خاک قرار دارند و مستقیما می توانند کلسیم رااز خاک جذب کنند. نوک شاخه ها ، برگهای جوان ، مخصوصا برگهایی که با سایر برگها احاطه شده اند و میوه های گوشتی مثل سیب چون شدت تعرق پایینی دارند مقدار یا حجم جریان شیره خام به این اندامها کمتر است و کمبودهای کلسیمی که عوارض ناشی از کمبود کلسیمی خوانده می شوند مثل نوک سوختگی برگ در کاهو، پوسیدگی گلگاه در هندوانه، گوجه فرنگی و فلفل، لکه تلخی در سیب  بیشتر در خاکهای آهکی ایران دیده می شود. برای افزایش مقدار کلسیم برگهای در حال رشد یا میوه ها، بالا بردن سرعت تعرق میوه موثرتر از اضافه کردن کلسیم در محیط ریشه یا حتی در کل گیاه است.

محلولپاشی با ترکیبات حاوی کلسیم (ماکسفر- کالسیس)از زمان فندق شدن میوه سیب آغاز می شود و تکرار آن هر 15 الی 20 روز یک بار در 3 الی 4 مرحله توصیه می گردد.

محلولپاشی با کودهای حاوی کلسیم در میوه سیب باعث:

کاهش ریزش میوه سیب

سفتی بافت میوه سیب

افزایش خاصیت انبارداری میوه سیب

کاهش عارضه لکه تلخ یا خال سیاه در میوه سیب می شود.

زمان محلول پاشی از کود های کلسیم دار کلسیم (کود کال سیس و میواک) در میوه سیب:

1- زمان فندقی شدن میوه سیب

2- زمان گردویی شدن میوه سیب

3- حد اندازه نهایی میوه سیب

4- دو هفته قبل از برداشت میوه سیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *