گزارش کشاورزی

۲۷۰ هزار هکتار از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان به کشاورزان تحویل شد/ منتظر ابلاغیه برای اجرای فاز دوم طرح

وزیر جهاد کشاورزی گفت:آماده سازی ۲۷۰ هزار هکتار از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان موسوم به طرح مقام معظم رهبری اجرا و اکنون در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. وزیر جهاد کشاورزی گفت:آماده سازی ۲۷۰ هزار هکتار از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ...

ادامه مطلب