تولید ۵/۵ تن برنج در هکتار در سال جاری / معرفی ۴۷ رقم برنج

تولید ۵/۵ تن برنج در هکتار در سال جاری / معرفی ۴۷ رقم برنج رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور گفت: این مؤسسه با معرفی ۴۷ رقم برنج و توصیه‌ها در زمینه به‌زراعی توانسته متوسط عملکرد برنج را که در سال ۶۲ حدود ۳ تن در هکتار بود، به بیش از ۵/۵ تن...

ادامه مطلب