کود مایع استورم دارای بیشترین مقدار فسفر پتاسیم

کود مایع فسفر و پتاسیم استورم Storm

استورم فرمولاسیون بسیار پیشرفته و غلیظ شده ایست با مقدار فراوانی از دو عنصر فسفر و پتاسیم به همراه مواد افزاینده جذب.  فرمولاسیون ویژه این کود حداکثر جذب برگی و ریشه ای فسفر و پتاسیم را ممکن می سازد. از ویژگی های مهم این کود اسیدیته خنثی تا کمی اسیدی می باشد که آنرا کاملا از محصولات مشابه متمایز می نماید.

ادامه مطلب