آموزش نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

آموزش نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی نگهداری گلها و گیاهان آپارتمانی معمولا پس گذشت چند روز از خرید گل از گلفروشی ها و انتقال آنها به خانه این گلها دچار برگریزی و تغییر رنگ برگها می شوند. علت اصلی این پدیده تنش ناشی از تغییر شرایط نگهدا...

ادامه مطلب