کود مایع فسفر بالا

کود مایع فسفر بالا فرموله شد liquid high phosphor fertilizer

کود مایع فسفر بالا فرموله شد liquid high phosphor fertilizer برای نخستین بار در کشور کود مایع کامل (P40) دارای عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روی و منگنز به منظور تامین فسفر،روی و منگنز در گیاهان فرموله شد. این محصول دارای 40 درصد فسفر، ...

ادامه مطلب