کود مایع آهن کلاته

کود آهن مایع کلاته EDTA ویژه محلول پاشی

معرفی محصول Fe6 ماکسفر
اف ای 6 يک کود مايع بسيار غليظ شده است که صد درصد قابل جذب مي باشد و با بنيان اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد کلات شده است. اين محصول دارای مقدار قابل توجهی اسید های آمینه و ازت بوده و بدون کلر و ديگر عناصر سنگين و زيان آور براي گياه مي باشد.

ادامه مطلب