مولکول کلاته آهن

نقش آهن در گیاهان

نقش عنصر آهن در گیاهان عنصر آهن، یكی از عناصر غذایی كم مصرف (میکروالمنت) است كه وجود آن به اندازه كافی برای رشد گیاهان کشاورزی و  باغی لازم است و در تشكیل سبزینه گیاهان زراعی و باغی نقش ارزنده ای دارد. نشانه های كمبود آهن معمولاً از ب...

ادامه مطلب