کلسیم کلاته

کود کلسیم کربوکسیلیک، بور و اسید آمینه، کابوی ماکسفر

کود کلسیم کربوکسیلیک، بور و اسید آمینه، کابوی ماکسفر کود کلسیم کلاته شده با بنیان کربوکسیلیک CowBoy ترکیبی ویژه از کلسیم، کربن، بور و اسید آمینه، برای افزایش سفتی میوه ها، جلوگیری از ترکیدگی میوه ها و افزایش زمان انبار داری، افزایش بر...

ادامه مطلب