جالیز

سطح زیر کشت ۷۲۰ هزار هکتاری سبزی و صیفی در کشور/ تولید سالانه ۲۵ میلیون تن محصولات جالیزی/ افزایش ۲ تنی میانگین عملکرد سیب زمینی

سطح زیر کشت ۷۲۰ هزار هکتاری سبزی و صیفی در کشور/ تولید سالانه ۲۵ میلیون تن محصولات جالیزی/ افزایش ۲ تنی میانگین عملکرد سیب زمینی طی سال گذشته سطح زیر کشت سبزی و صیفی در کشور به ۷۲۰ هزار هکتار رسید که حدود ۲۵ میلیون تن انواع محصولات جال...

ادامه مطلب