لیفت گیت سورفکتانت، مویان و صابون محلول پاشی برای افزایش کارایی سموم و کود ها

لیفت گیت سورفکتانت، مویان و صابون محلول پاشی برای افزایش کارایی سموم و کود ها   معرفی محصول (مويان، صابون محلول پاشی، اجونت) اين محصول يک مويان بالانس شده با پلی ساکاريد مي باشد و براي افزايش جذب برگي کود ها و سموم کشاورزی، پخش يک...

ادامه مطلب