نگهداری، پرورش و کنترل آفات و بیماری های فیکوس بنجامین

نگهداری، پرورش و کنترل آفات و بیماری های فیکوس بنجامین معرفی گیاه: جزو خانواده موراسه می باشد. نام علمی آن Ficus Benjamina میباشد. به آن انجیر گریان یا انجیر مجنون Weeping Fig هم گفته می شود. درختی همیشه سبز است. بومی مناطق...

ادامه مطلب