پروتئین گیاهی به جای پروتئین جانوری

پروتئین گیاهی به جای پروتئین جانوری پاسخ به معضل غذا در جهان آینده را می توان در گذشته ها یافت. گیاهانی مانند کینوآ که قبلا در تمدن اینکا شناخته شده بود، می تواند جایگزینی برای مصرف گوشت باشد. اینجا در شهر «کسرتا»در جنوب ایتالیا، محققا...

ادامه مطلب