۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد/ تخصیص اعتبار ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری/ سهم ۴۵ درصدی بخش کشاورزی منوط به نهایی شدن در دولت

۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد/ تخصیص اعتبار ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری/ سهم ۴۵ درصدی بخش کشاورزی منوط به نهایی شدن در دولت   به گزارش خبرنگار ایانا، عبدالمهدی ب...

ادامه مطلب