نگهداری و کود دهی گل پدیلانتوس pedilanthus

دیلانتوس بومی مناطق گرمسیری قاره آمریکا می باشد. این گل در رده ساکولنت ها قرار می گیرد. در انگلیسی به آن Devil’s Backbone گفته می شود. به گلهای آن پرنده سرخ، دمپایی بانوی ایرانی Persian lady slipper و Japanese poinsettia نیز گفته می شود.

ادامه مطلب