کود هیومیک پلاس ماکسفر

کود هیومیک پلاس ماکسفر

کود هیومیک پلاس ماکسفر هیومیک پلاس معرفی محصول: هیومیک پلاس - ماکسفر فرمولاسیونی نوین از مولکولهاي آلي هيوميکي و فولويکي با ساختار شيميايي پيچيده و داراي چنگالهاي آزاد و اشباع نشده اي مي باشد که از سنگ معدن لئوناردیت استخراج شده ا...

ادامه مطلب