کود مایع هیومیکی (سویل کمپلکس)

کود مایع هیومیکی (سویل کمپلکس) سویل کمپلکس فرمولاسیونی بسيار غليظ شده از مولکولهاي آلي هيوميکي و فولويکي با ساختار شيميايي پيچيده و داراي چنگالهاي آزاد و اشباع نشده  اي  مي باشد که به ويژه براي کابرد خاکي و به منظور بارورکنندگی خاک فرم...

ادامه مطلب

هیومیک اسید چیست؟ نقش هیومیک اسید در تغذیه گیاهان

هیومیک اسید چیست؟ ترکیبات هیومیکی در نتیجه تجزیه مواد آلی مرده در شرایط خاص تشکیل می شوند. در طبیعت این ماد از سنگ لئوناردیت استخراج می شود. مولکول هیومیک اسید دارای چنگاهای آزاد فراوانی بوده و خاصیت کلات کنندگی عناصر غذایی موجود در خا...

ادامه مطلب