کود ارگانیک هیومیکی

کود هیومیک اف کی

کود هیومیک اف کی هیومیک اف کی معرفی محصول: کود هیومیک اف کی - ماکسفر دارای مقدار فابل توجهی مولکولهاي آلي هيوميکي و فولويکي با ساختار شيميايي پيچيده و داراي چنگالهاي آزاد و اشباع نشده اي مي باشد که از سنگ معدن لئوناردیت استخراج ...

ادامه مطلب