مویان و اجونت دی اکتیل ماکسفر

سورفکتانت دی اکتیل ماکسفر Dioctyl

سورفکتانت دی اکتیل ماکسفر Dioctyl معرفی محصول (به زودی) اين محصول يک مويان (سورفکتنت) آنیونی بالانس شده با هيومکتانت مي باشد و براي افزايش جذب برگي، پخش يکنواخت و افزايش ماندگاري نم روي شاخ و برگ گياه و افزايش کارايي کود ها و سموم گياه...

ادامه مطلب