پسته‌چینی هر درخت در ۱۰ ثانیه

پسته‌چینی هر درخت در ۱۰ ثانیه در حالی که چیدن پسته در ایران با مرارت و به‌کندی انجام می‌گیرد، ماشینهای پسته‌چین امریکا برای چیدن محصول هر درخت تنها ۱۰ ثانیه وقت صرف می‌کنند. فیلم کوتاه خبر را در این زمینه ببینید. به گزارش خبرنگار ...

ادامه مطلب