لزوم محلول پاشي روی و بر

علت محلول پاشي روی و بر (کود مایع فروت ست گراندکس) بعد از برداشت ميوه هدف محلولپاشی: • جلوگیری از خزان زودرس برگ ها • افزایش مقاومت جوانه های گل نسبت به تنش سرما • افزایش استحکام و پایداری جوانه‌های سال بعد، گرده افشانی قوی تر • بالا ر...

ادامه مطلب