کود مایع هیومیکی (سویل کمپلکس)

کود مایع هیومیکی (سویل کمپلکس) سویل کمپلکس فرمولاسیونی بسيار غليظ شده از مولکولهاي آلي هيوميکي و فولويکي با ساختار شيميايي پيچيده و داراي چنگالهاي آزاد و اشباع نشده  اي  مي باشد که به ويژه براي کابرد خاکي و به منظور بارورکنندگی خاک فرم...

ادامه مطلب