کود اسید آمینه مایع

کود مایع اسید آمینه فوکوس آمینو

کود مایع اسید آمینه فوکوس آمینو کود مایع اسید آمینه دار فوکوس آمینو کود مایع فوکوس آمینو دارای مقدار قابل توجهی از اسید آمینه های ضروروی برای رشد گیاهان بوده و همزمان دارای نیتروژن و میکروالمنتهای کلاته شده با بنیان EDTA نیز می باش...

ادامه مطلب