کود فروت ست دارای ازت، روی و بور

کود فروت ست دارای ازت، روی و بور معرفی محصول کود مایع نیتون-روی بور این محصول دارای مقدار متعادلی از عناصر نیتروژن، روی، بور و مس می باشد که به منظور کمک به افزایش گلدهی، جلوگیری از ریزش گل و بار، کمک به تلقیح بهتر دانه گرده فرموله شده...

ادامه مطلب