علت پژمرده و خشک شدن کاکتوسها

علت پژمرده و خشک شدن کاکتوسها علت پژمرده و خشک شدن (مرگ) کاکتوسها: آبیاری: آبیاری بیش از حد  یکی از علل مرگ کاکتوسها میباشد. کاکتوس و ساکولنت آب را برای ادامه حیات در فصول خشک در خود ذخیره می کنند  . در طبیعت کاکتوس آب  را کم کم و با ...

ادامه مطلب