دلایل شکست باغات پسته کرمان اعلام شد

دلایل شکست باغات پسته کرمان اعلام شد نبود مدیریت زمان برای سمپاشی پسته و کمرنگ بودن نقش ترویج در این بخش باعث شده بسیاری از باغات پسته از دو ماه پیش دچار برگ ریزان شوند. به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا، حسین حکم آبادی عضو هیئت علمی پژوهش...

ادامه مطلب