کاشت گردو

پرورش درخت گردو

پرورش درخت گردو از خانواده JUGLANDACEAE با نام علمی JUGLANS  REGIA نام های دیگر گردو: Persian walnut, English walnut، California walnut, common walnut درخت گردو، جوز یا گَوز نیز گفته می شود در شمال ایران به آن آغوز گفته می شود. گردو، پ...

ادامه مطلب