کشتگاه زرپران

همه چیز درباره زعفران (گیاهشناسی، کاشت، داشت و برداشت)

معنی کلمه زعفران
در برخی منابع نام پارسی زعفران، کرکوم karkum می باشد که در سنسکریت kun-kuma و در پهلوی kurkum و در زبان سغدی kurkumb بوده است.

ادامه مطلب