سال آینده مردم شهر اهواز از ریزگردها ایمن می شوند/ عرصه های جدیدی از کانون های بحرانی خوزستان، نهال کاری می شود

وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر خود به خوزستان خبر داد: وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: ۳۰ هزار هکتار از عرصه های جدید کانون های بحرانی خوزستان تا اوایل سال آینده نهال کاری می شود وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه در دومین روز سفر خود ...

ادامه مطلب