کود ژل

کود ژله ای رویال گاردن

کود ژله ای رویال گاردن معرفی محصول    کود ژله ای رویال گاردن یک کود نیمه ژله ای بوده و دارای ماکرو و میکروالمنتهای مورد نیاز گیاه می باشد. کود ژله ای رویال گاردن را می توان به عنوان افزاینده رشد رویش برای همه گیاهان شامل درختان میوه...

ادامه مطلب