تاییده ثبت ماده کودی بریا محصول کلاسیک

دریافت تاییده ثبت ماده کودی برای محصول کلاسیک

دریافت تاییده ثبت ماده کودی برای محصول کلاسیک کود مایع کامل کلاسیک تاییده دریافت نمود. کود مایع کلاسیک classic با آنالیز 17-17-17 به شماره 44200 گواهی نامه ثبت ماده کودی دریافت نمود. این محصول دارای ثبت اختراع نیز می باشد.

ادامه مطلب