کاشت، داشت و برداشت گندم

کاشت، داشت و برداشت گندم گیاه گندم متعلق به خانواده Poaceae و از جنس Tiriticum می باشد. هزاران سال است که گندم، در تأمین غذای بشر نقش حیاتی ایفا می‌کنند. امروزه گندم ۱۵ تا ۱۸ درصد مصرف مواد غذایی مردم جهان را تشکیل می‌دهد و منبع اصلی غ...

ادامه مطلب