حذف سموم دیازینون و بوتاکلر

افزایش تعرفه واردات سموم پرخطر تا ۲۰ درصد/ حذف ۱۰ درصد سموم بی کیفیت از سبد فروشندگان/ ممنوع شدن سموم دیازینون و بوتاکلر از اواخر سال ۹۷

افزایش تعرفه واردات سموم پرخطر تا ۲۰ درصد/ حذف ۱۰ درصد سموم بی کیفیت از سبد فروشندگان/ ممنوع شدن سموم دیازینون و بوتاکلر از اواخر سال ۹۷ تعرفه واردات سموم پرخطر تا ۲۰ درصد افزایش یافته، ولی تعرفه واردات سموم کم خطر همان تعرفه پایه ۵ د...

ادامه مطلب