پلاستیک زیستی

تولید زیست پلاستیک از پسماند حبوبات

تولید زیست پلاستیک از پسماند حبوبات سالانه میلیونها تُن پسماند حبوبات نظیر بقایای دانه های نخود سبز در اروپا دور ریخته می شود. اما در ایتالیا دانشمندان برای تولید نوعی زیست پلاستیکِ همساز با محیط از آن بهره می برند. این طرح در قالب یک ...

ادامه مطلب