کود مایع فروت ست گراندکس

کود فروت ست گراندکس grandex liquid fruit set fertilizer

اين محصول فرمولاسيوني پيچيده و بالانس شده از دو عنصر ناسازگار بـور و روي  به فرم صد در صد قابل جذب و مقادير قابل توجهي از مس مولیبدن و ازت مي باشد که به ويژه براي افزايش گلدهي، افزايش تبديل گل به ميوه، کمک به افزايش ماندگاري و باروري دانه گرده و کاهش ريزش ميوه فرموله شده است.  از ويژگهاي مهم اين محصول قابليت استفاده آن به صورت محلول پاشي، آبياري و در کشت هاي بدون خاک مي باشد.

ادامه مطلب