tomatoes

رنگ قرمز، توجه مصرف کنندگان را به برچسب های مواد غذایی بیشتر می کند

رنگ قرمز، توجه مصرف کنندگان را به برچسب های مواد غذایی بیشتر می کند ر اساس مطالعه جدید که توسط دانشگاه فلوریدا انجام شده، برای بسیاری از مردم، رنگ قرمز به معنای «توقف» است و مصرف کنندگان با دیدن این رنگ بر روی برچسب های مواد غذایی ، بی...

ادامه مطلب