کوکا کولا و کشاورزی

کوکاکولا، به بهبود کشت پایدار مرکبات اسپانیا کمک می کند

کوکاکولا، به بهبود کشت پایدار مرکبات اسپانیا کمک می کند کوکاکولا پروژه ای را به نام"Cítricos Sostenibles" با هدف ارتقاء رقابت و تولید پایدار مرکبات در اسپانیا اجرا می کند. به طوری که این کار از طریق ارتقاء کارآیی (باروری و آبیاری) در م...

ادامه مطلب