رئیس حمهور روحانی

ابلاغ قانون موافقتنامه همکاری ایران و عراق در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی

ابلاغ قانون موافقتنامه همکاری ایران و عراق در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی حسن روحانی قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی اب...

ادامه مطلب