احداث واحد تولیدی قارچ

افزایش ۱.۲ کیلوگرمی سرانه مصرف قارچ کشور تا پایان برنامه ششم توسعه

افزایش ۱.۲ کیلوگرمی سرانه مصرف قارچ کشور تا پایان برنامه ششم توسعه احداث واحدهای پرورش قارچ خوراکی در کشور تحت پوشش منابع مالی قرار دارد و از صندوق توسعه ملی تسهیلاتی با سود ۱۴.۵ درصد به متقاضیان اعطا می شود تا سرانه مصرف این محصول بر...

ادامه مطلب