شرکت در نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان مازندران

شرکت در نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان مازندران شرکت ژیک شیمی کاو در نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان مازندران مشارکت نموده است. مقدم شما عزیزان را از تاریخ 21-25 آبان ماه 1397 در غرفه شماره 211 سالن توسکا گرامی می داریم.

ادامه مطلب

high nitrogen fertilizer

کود مایع ازت بالا تاییده ثبت ماده کودی دریافت نمود.

کود مایع ازت بالا تاییده ثبت ماده کودی دریافت نمود. کود مایع ان37 دارای 37 درصد نیتروژن از سه منبع آمونیاکی، نیتراتی و اوره ای به شماره 50508 به عنوان  ماده کودی ثبت شد. لینک محصول  

ادامه مطلب

trapist fertilizer

کمپلکس مسی مایع (تراپیست) تاییده ثبت ماده کودی دریافت نمود.

کمپلکس مسی مایع (تراپیست) تاییده ثبت ماده کودی دریافت نمود. کمپلکس مسی دارای 40 درصد ترکیبات مسی کربوکسیلیک و 12/5 درصد یون مس از موسسه تحقیقات خاک و آب تاییده دریافت نمود. ترکیب مسی با درصد بالای عنصر مس به صورت مایع برای نخستین بار ب...

ادامه مطلب

تاییده ثبت ماده کودی بریا محصول کلاسیک

دریافت تاییده ثبت ماده کودی برای محصول کلاسیک

دریافت تاییده ثبت ماده کودی برای محصول کلاسیک کود مایع کامل کلاسیک تاییده دریافت نمود. کود مایع کلاسیک classic با آنالیز 17-17-17 به شماره 44200 گواهی نامه ثبت ماده کودی دریافت نمود. این محصول دارای ثبت اختراع نیز می باشد.

ادامه مطلب

کود مایع فسفر بالا

کود مایع فسفر بالا فرموله شد liquid high phosphor fertilizer

کود مایع فسفر بالا فرموله شد liquid high phosphor fertilizer برای نخستین بار در کشور کود مایع کامل (P40) دارای عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روی و منگنز به منظور تامین فسفر،روی و منگنز در گیاهان فرموله شد. این محصول دارای 40 درصد فسفر، ...

ادامه مطلب

اقدام به ثبت سموم قارچ کش و حشره کش ارگانیک

اقدام به ثبت سموم قارچ کش و حشره کش ارگانیک شرکت ژیک شیمی کاو به زودی نسبت به ثبت چند قارچ کش شیمیایی  و ارگانیک ثبت اختراع شده همچنین یک حشره کش ارگانیک اقدام خواهد نمود. قارچکش مسی تراپیست دارای 40 درصد ترکیبات مسی از جمله این سموم خ...

ادامه مطلب

ثبت اختراع فرمولاسیون کود مایع کامل دارای ماکروالمنت، میکروالمنت و هیومیک اسید با قابلیت برگپاشی و کاربرد خاکی

ثبت اختراع فرمولاسیون کود مایع کامل دارای ماکروالمنت، میکروالمنت و هیومیک اسید با قابلیت برگپاشی و کاربرد خاکی ثبت اختراع کود مایع کامل برای نخستین بار در کشور کود مایع با فرمول  18-18-18+TE ثبت اختراع شد. این کود همه عناصر ماکروالمنت ...

ادامه مطلب