کود هیومیک فیز ماکسفر

هیومیک فیز

هیومیک فیز ماکسفر هیومیک فیز Maxfer HumicPhiz فرمولاسیونی نوین و به روز شده ایی از مولکولهاي آلي هيوميکي و فولويکي همراه با عصاره جلبک دریایی، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، عنصر روی کلاته شده با بنیان EDTA و تنظیم کننده ای رشد گیاهی مي باشد ...

ادامه مطلب