برچسب های محصول "کود"
کود چیست؟ کود به هر نوع ماده شیمیایی، معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد  و باعث بالا بردن حاصل خیزی [...]
0

بالا

X